Meer info? Bel 06 53 29 19 84 of stuur een e-mail.
baggerwerk

Baggerwerk

Cornet Nautica verricht uiteenlopende baggerwerkzaamheden, vaak voortvloeiend uit bestaande werken. Dit varieert van het aanvullen achter damwanden, het (plaatselijk) verdiepen van de afmeerplaatsen bij scheepswerven en/of kades, de aanleg en het onderhoud van watergangen.