Meer info? Bel 06 53 29 19 84 of stuur een e-mail.
Hijs-enbergingswerk

Hijs- en bergingswerk

In de achterliggende jaren is gebleken dat bergingswerkzaamheden goed in te vullen zijn in ons dagelijks werk op en rond het water. Dit betekent dat wij al vaker ingeschakeld worden om bergingswerkzaamheden uit te voeren, terwijl we gelijkertijd een waterbouwproject uitvoeren. Dit kan variëren van het bergen en lichten van een motorjacht, het assisteren bij het bergen van een gezonken binnenvaartschip tot het compleet bergen van een mijnenveger.